Archive for Αύγουστος, 2011

Ρυθμιστική 2011 – 2012

Κυριακή, Αύγουστος 28, 2011@ 11:58 ΠΜ
posted by Bounas Progress

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
της Κυνηγετικής περιόδου 2011-2012
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
 
1. * Αγριοκούνελο
(Oryctolagus cuniculus)
20/8-14/9 15/9-10/3 Ολες Χωρίς περιορισμό
2. *** Λαγός
(Lapus europeus)
15/9 -10/1 Τετ.,Σαβ.,Κυρ 1
3. Αγριόχοιρος
(Sus scrofa)
15/9 -20/1 Τετ.,Σαβ.,Κυρ 4 κατά ομάδα
4. Αλεπού
(Vulpes vulpes)
15/9 -29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο
(Martes foina)
15/9 -29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
 
ΠΟΥΛΙΑ
 
 
α. Δενδρόβια, εδαφόβια κ. α.
 
1. Τρυγόνι
(Streptopelia turtur)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες  12
2. Φάσα
(Columba palumbus)
20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο
(Columba livia)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι
(Coturnix coturnix)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες 12
5. Σιταρήθρα
(Alauda arvensis)
20/8-14/9 15/9-10/2 Ολες 10
6. Τσίχλα
(Turdus philomelos)
20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες 25 Συνολικά
από όλα τα είδη
7. Δενδρότσιχλα
(Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
8. Κοκκινότσιχλα
(Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες
9. Γερακότσιχλα
(Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες
10. Κότσυφας
(Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
11. Καρακάξα
(Pica pica) 20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια
(Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα
(Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι
(Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα
(Scolopax rusticosa) 15/9-29/2 Ολες 10
16. Φασιανός
( Phasianus colchicus ) 15/9-31/12 Τετ.,Σαβ.,Κυρ. 1
17. Πετροπέρδικα
(Alectoris graece) 01/10-15/12 Τετ.,Σαβ.,Κυρ. 2
18. ** Νησιώτικη πέρδικα
(Alectoris chukar) 01/10-15/12 Τετ.,Σαβ.,Κυρ. 4
ΠΟΥΛΙΑ
β. Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι
(Anas penelope) 15/9- 10/ 2 Ολες 12 Συνολικά
από όλα τα είδη
2. Κιρκίρι
(Anas crecca) 15/9- 31/ 1 Ολες
3. Πρασινοκέφαλη
(Anas platyrynchos) 15/9- 31/ 1 Ολες
4. Σουβλόπαπια
(Anas acuta) 15/9- 10/ 2 Ολες
5. Σαρσέλα
(Anas querquedula) 15/9- 10/ 2 Ολες
6. Χουλιαρόπαπια
(Anas clypeata) 15/9- 10/ 2 Ολες
7. Κυνηγόπαπια
(Aythya ferina) 15/9- 31/ 1 Ολες
8. Τσικνόπαπια
(Aythya fuligula) 15/9- 10/ 2 Ολες
9. Φλυαρόπαπια
(Anas strepera) 15/9- 31/ 1 Ολες
10. Φαλαρίδα
(Fulica atra) 15/9- 10/ 2 Ολες
11. Ασπρομετωπόχηνα
(Anser albifrons) 15/9- 10/ 2 Ολες
12. Νερόκοτα
(Gallinula chloropus) 15/9 – 10/ 2 Ολες 10
13. Μπεκατσίνι
(Gallinago gallinago) 15/9 – 10/ 2 Ολες 10
14. Καλημάνα
(Vanellus vanellus) 15/9 – 31/ 1 Ολες  10

Κρίση και στις άδειες κυνηγίου

Κυριακή, Αύγουστος 28, 2011@ 11:45 ΠΜ
posted by Bounas Progress

 

Πλησιάζουν τις 1000 οι άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί από το Δασαρχείο Ιωαννίνων σε κυνηγούς, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου. Παρά την κίνηση ωστόσο των πρώτων ημερών που θεωρείται αναμενόμενη, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο αριθμός των αδειών που θα εκδοθούν τη φετινή χρονιά θα είναι μειωμένος συγκριτικά με τις προηγούμενες.
 
Αφενός μεν η οικονομική συγκυρία και αφετέρου οι αυξήσεις που αποφάσισε το υπουργείο στα τέλη έκδοσης των αδειών αποτελούν ισχυρούς και ανασταλτικούς παράγοντες για πολλούς, που δεν θα καταθέσουν τη φετινή χρονιά, δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυνηγίου.
 
Ο ρυθμός με τον οποίο εκδίδονται οι άδειες από το δασαρχείο Ιωαννίνων είναι αρκούντως ικανοποιητικός, σύμφωνα με τον υπεύθυνο θήρας Μάνθο Παππά. «Το Δασαρχείο Ιωαννίνων είναι το πρώτο που ξεκίνησε από τις 16 Αυγούστου να εκδίδει άδειες. Έχουν ήδη υπογραφεί περισσότερες από 800 και ο ρυθμός είναι περίπου 200 – 300 καθημερινά.
 
Υπάρχουν κάποια παράπονα για τη διαδικασία, που είναι περισσότερο πολύπλοκη από το παρελθόν αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Η όποια μείωση στον αριθμό των αδειών θα φανεί το Δεκέμβριο, όμως σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκτιμώ ότι θα υπάρξει μείωση του αριθμού», τόνισε ο κ. Παππάς.
 
Αλλαγές τοπικού επιπέδου
Ένα πιο ουσιαστικό κομμάτι ωστόσο της κυνηγετικής δραστηριότητας είναι αυτό που αναφέρεται στις ρυθμίσεις τοπικού χαρακτήρα. Όπως ανέφερε ο κ. Παππάς το δασαρχείο προχώρησε στην άρση της απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στα καταφύγια Δρίσκου, Φωτεινού και Άνω – Κάτω Ραβενίων. Αυτό όμως όπως είπε δε σημαίνει ότι δεν πρόκειται να οριστούν άλλες περιοχές ως καταφύγια ή ακόμη και οι ίδιες περιοχές.
 
«Θα συζητήσουμε για όλα τα νέα δεδομένα με τους συλλόγους και την Ομοσπονδία, για τα είδη που χρήζουν προστασίας και τις περιοχές και θα συναποφασίσουμε. Το σημαντικό είναι να έχουμε σύνθεση των απόψεων για να υπάρξουν κοινές αποφάσεις για τα ενδημικά θηράματα. Το να εμμένουμε σε κάποιες λάθος αποφάσεις του παρελθόντος δε μας βοηθά να προχωρήσουμε στην αποτελεσματική προστασία και σε ικανοποιητικά αποτελέσματα», τόνισε ο κ. Παππάς που ευχήθηκε στο τέλος οι κυνηγοί να τηρούν τα προβλεπόμενα
 
. «Επιτυχημένη χρονιά είναι η χρονιά χωρίς τα ατυχήματα και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετά ειδικότερα στο κυνήγι του αγριόχοιρου», κατέληξε.
 
κείμενο απο e-artemis