ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ Κ.Ο.Ε. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 8-5-16

Τετάρτη, Μάιος 25, 2016@ 9:52 ΠΜ
posted by

LIBERA Del Dnd Serbia
BEST OF GROOP 7!!!!!!
8-5-16 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ Κ.Ο.Ε ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
LIBERA DEL DND SERBIA
1ST EXC-CAC-CACIB-BOB-BOG 7JOY DEL CUORE GRANDE

1ST EXC-R.C.A.C-R.C.A.C.I.B.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον χορηγό και υποστηρικτή του εκτροφείου μας Hill’s

 

Leave a Reply

Απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση! *