Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων

Πέμπτη, Φεβρουάριος 25, 2010@ 12:22 ΜΜ
posted by Bounas Progress

Με ανακοίνωσή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας γνωστοποιήθηκε ότι με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύτηκε την 09-02-2010, παρατείνεται μέχρι 30-11-2011 η διάρκεια ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων, που έληξαν ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Εντός της ως άνω προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται και οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την ανανέωση των ως άνω αδειών, στα Τμήματα Ασφαλείας ή όπου δεν υπάρχουν, στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους.

Leave a Reply

Απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση! *