Κουτάβια από Indya Bounas Progress και Tamik De Calestray

Παρασκευή, Απρίλιος 16, 2010@ 10:32 ΜΜ
posted by Bounas Progress

Στις 14 Απριλίου γέννησε η Indya bounas Progress με ζευγάρωμα που είχε γίνει με τον πρωταθλητή μπεκάτσας στη Γαλλία Tamik De Calestray. Έκανε 6 υγιέστατα κουταβάκια, 4 αρσενικά και 2 θηλυκά και τα 6 είναι λευκό – μαύρο. Θα βλέπετε φωτογραφικό υλικό ανά συχνά χρονικά διαστήματα για την εξέλιξή τους.

Leave a Reply

Απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση! *