Κανονισμοί

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ  ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ  ΔΕΙΚΤΕΣ

 • ΑΡΘΡΟ  1.

Οι  Α.Κ.Ι. πρακτικού κυνηγίου πρέπει να αναδεικνύουν την ακριβή εικόνα του πρακτικού κυνηγίου, όπως αυτό ασκείται σε κάθε θήραμα πτερωτό ή τριχωτό. Αυτοί οι αγώνες έχουν σκοπό την επιβράβευση των καλύτερων κυνηγετικών σκύλων, δηλαδή εκείνων των ζώων  που είναι ικανά να παρουσιάζουν την ακριβή εργασιακή εικόνα της φυλής τους και ιδιαίτερα το κυνηγετικό πάθος, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα τους να δεχθούν μια ουσιαστική εκπαίδευση.

 • ΑΡΘΡΟ 2.

Οι Α.Κ.Ι. πρακτικού κυνηγίου, πρέπει να διεξάγονται σε όλα τα εδάφη, αλλά ιδιαίτερα σε στίβους που δίνουν την εικόνα ενός πραγματικού κυνηγότοπου με καλλιέργειες , δασώδη και πυκνή βλάστηση, πετρώδες έδαφος, ικανά να κρύψουν το θήραμα

 • ΑΡΘΡΟ 3.

Εφόσον ο αγώνας διεξάγεται με θήραμα εκτροφής, το θήραμα πρέπει να ελευθερώνεται το πρωί ή το μεσημέρι ή κατά τη διάρκεια του αγώνα εφόσον το αποφασίσει ο κριτής πριν την εκκίνηση του πρώτου σκύλου.

 • ΑΡΘΡΟ 4.

Αν και δεν είναι υποχρεωτικό  οι σκύλοι να διαγωνισθούν με ευνοϊκό άνεμο, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε όλοι οι σκύλοι να αντιμετωπίσουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας.

 • ΑΡΘΡΟ 5.

Οι αγώνες αυτοί διεξάγονται είτε σε ατομικό(σόλο) είτε κατά ζεύγος.

 • ΑΡΘΡΟ 6.

Κάθε σκύλος πρέπει να διατρέξει και να καλύψει το έδαφος, σύμφωνα με τις εργασιακές δυνατότητες της φυλής του.

 • ΑΡΘΡΟ 7.

Ο τρόπος κίνησης του σκύλου πρέπει να είναι ενεργητικός και έτσι να διατηρείται, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη φύση του εδάφους και τη βλάστηση. Ο σκύλος πρέπει να είναι συνεχώς σε επαφή με τον κυναγωγό.

 • ΑΡΘΡΟ 8.

Η έρευνα πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη φύση του εδάφους και των δυνατοτήτων του σκύλου, παραμένοντας πάντοτε μέσα στα χρήσιμα όρια, δηλαδή κάθε <<λασέ>> του σκύλου πρέπει να έχει βάθος λιγότερο από το ωφέλιμο βεληνεκές του όπλου.

 • ΑΡΘΡΟ 9.

Ο σκύλος πρέπει να είναι υπάκουος. Να βρίσκεται συνεχώς υπό τον έλεγχο του κυναγωγού. Να μην  <<βαθαίνει >>αδικαιολόγητα την έρευνα του, να υποδεικνύει γρήγορα και χωρίς ενδοιασμούς το θήραμα, να παραμένει σε φέρμα  έως ότου να φθάσει δίπλα του ο κυναγωγός, ο οποίος οφείλει να πλησιάσει χωρίς βιασύνη και ο σκύλος να ποντάρει κατόπιν εντολής του κυναγωγού, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

 • ΑΡΘΡΟ 10.

Οι σκύλοι πρέπει να <<σερβίρονται>> από επίσημους σκοπευτές που έχουν ορίσει οι διοργανωτές.

 • ΑΡΘΡΟ 11.

Όταν η βλάστηση το απαιτεί, ο κριτής δύναται να ζητήσει οι σκύλοι να φέρουν κουδουνάκι.

 • ΑΡΘΡΟ 12.

Η βαθμολογία με τον χαρακτηρισμό <<εξαίρετος>> σε αγώνα πρακτικού κυνηγίου, δεν θα απονέμεται, παρά μόνο στους σκύλους οι όποιοι μετά από φέρμα ,

 • Ø  Θα σεβαστούν αυθόρμητα ή κατόπιν εντολής του κυναγωγού το πέταγμα του θηράματος και τον πυροβολισμό.
 • Ø  Θα πραγματοποιήσουν μία ορθή επαναφορά του θηράματος (απόρτ), κατόπιν εντολής του κριτή.
 • Ø  Θα πραγματοποιήσουν μια διαδρομή 15 λεπτών μεγάλης αξίας.
 • ΑΡΘΡΟ 13.

Σε όλους τους αγώνες πρακτικού κυνηγίου, η θηραματοφορία (απόρτ) είναι υποχρεωτική. Σκύλος ο οποίος αρνηθεί να κάνει θηραματοφορία δεν δύναται να βαθμολογηθεί με μεγαλύτερο βαθμό του Π.Φ.Π.(C.Q.N.). Υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιήσει μια διαδρομή 15 λεπτών, εξαίρετη. Το ίδιο ισχύει και για το σκύλο ο οποίος έκανε μια διαδρομή 15 λεπτών μεγάλης αξίας και μετά από μία εξαιρετική φέρμα, τρέχει επί μακρόν πίσω από το θήραμα και επανέρχεται έπειτα από επανειλημμένα καλέσματα του κυναγωγού του.

 • ΑΡΘΡΟ 14.

Αν δεν δοθεί ευκαιρία κατά τη διάρκεια των 15 λεπτών της διαδρομής ενός σκύλου να επαναφέρει θήραμα  (λόγο  αστοχίας ή επειδή το συγκεκριμένο θήραμα δεν έπρεπε να τουφεκισθεί),. το <<απόρτ>> θα εκτελεστεί <<εν ψυχρό>>, με φρέσκο και υγιές θήραμα, το οποίο θα πεταχτεί  υπό τη θέα του σκύλου και ακουσθεί ο πυροβολισμός.

 • ΑΡΘΡΟ 15.

Αν με τον πυροβολισμό το θήραμα καταστραφεί σε βαθμό που δικαιολογείται η άρνηση του από το σκύλο, το <<απόρτ>> θα εκτελεσθεί <<εν ψυχρό>> όπως περιγράφεται στο άρθρο 14.

 • ΑΡΘΡΟ 16.

Ο διοργανωτής όμιλος, οφείλει να αναφέρει στο έντυπο συμμετοχής το θήραμα με το οποίο διεξάγεται ο αγώνας. Το πρωί της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα, ανακοινώνονται τα είδη θηραμάτων που επιτρέπεται να τουφεκισθούν και εκείνα που λαμβάνονται υπ’όψιν στη βαθμολόγηση.

 

 

 

 

Κανονισμοί εκθέσεων σκύλων

 

 

 
Άρθρο 1.
 
Σε όλες τις εκθέσεις, ασχέτως διοργανωτή Ομίλου και αριθμού συμμετοχών κατά τις οποίες εξετάζονται σκύλοι φυλής Επανιέλ μπρετόν, κρίνονται χωριστά οι σκύλοι χρώματος λευκό – πορτοκαλί και ακολούθως τα <<υπόλοιπα χρώματα>>.
 
Άρθρο 2.
 
Στις εκθέσεις Πρωταθλήματος Μορφολογίας οι κριτές έχουν δικαίωμα να απονείμουν τέσσερα (4) Πιστοποιητικά Ικανότητος Πρωταθλήματος ( C.A.C. ) δηλαδή ένα για αρσενικό και ένα θηλυκό χρώματος λευκό – πορτοκαλί καθώς και ένα για αρσενικό και ένα για θηλυκό των << υπολοίπων χρωμάτων>>. Τα ίδια ισχύουν και για την απονομή του Αναπληρωματικού Πιστοποιητικού Ικανότητος Πρωταθλήματος ( R.C.A.C. )
 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ  (CH-GR)

 
Άρθρο 3.
 
Σκύλος φυλής Επανιέλ  Μπρετόν στον οποίο έχουν απονεμηθεί τρία (3) C.A.C. από τρείς (3) διαφορετικούς κριτές, έχει λάβει τον χαρακτηρισμό 2 φορές ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ σε έκθεση πρωταθλήματος μορφολογίας του Ο.Ε.ΜΠ.Ε. και τον χαρακτηρισμό μια (1) φορά ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ και μία (1) ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ , εξαιρείται το πιστοποιητικό φυσικών προσόντων σε Α.Κ.Ι. (κλασικό ή πρακτικού κυνηγίου) και ΝΤΕΡΜΠΥ, αποκτά  τον τίτλο << Πρωταθλητής Ελλάδος>> (CH.GR) ο οποίος συνοδεύει στο εξής το όνομά του.
 
Άρθρο 4.
 
Πρωταθλητές Έρευνας Κυνηγιού και Πρακτικού Κυνηγιού Απαιτείται ένα (1 ) CACT και ένα (1) ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ από οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ένα (1) ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ και ένα (1) ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ σε αγώνες του ομίλου.
Ένα (1) ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ σε έκθεση μορφολογίας του ομίλου.
 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 1.

 
Για την ανάδειξη κριτών εργασίας απαιτούνται 120 βαθμοί σε αγώνες έρευνας κυνηγιού και 120 βαθμοί σε αγώνες πρακτικού κυνηγιού.
Η βαθμολογία είναι η εξής: Άριστα το 20 και βάση το 10. Εάν σε δύο (20) συνεχόμενους αγώνες, σε αγώνες έρευνας κυνηγιού και πρακτικού κυνηγιού ο δόκιμος κριτής πέσει κάτω από τη βάση τότε απορρίπτεται και έχει δικαίωμα να ξαναδώσει εξετάσεις μετά από 6 μήνες.
 
Άρθρο 2.
 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 
Ο δόκιμος κριτής θα κληθεί να απαντήσει σε 10 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση έχει συντελεστεί 1,2,3. Ο δόκιμος κριτής που θα πέσει κάτω από τη βάση, η οποία θα είναι 15 απορρίπτεται και έχει δικαίωμα να ξαναδώσει γραπτές εξετάσεις μετά από 6 μήνες. Σε περίπτωση που ο δόκιμος κριτής απορριφθεί πάνω από 2 φορές δεν έχει πλέον δικαίωμα να ξαναδώσει εξετάσεις.
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ

 

Άρθρο 1.

 
Για κάθε ημερολογιακό (από 1/1 έως 31/12) θα γίνεται άθροιση των αποτελεσμάτων σε Α.Κ.Ι. για κάθε σκύλο. Ο σκύλος που έχει το καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα θα ανακηρύσσεται ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα είναι η εξής : 
 
C.A.C.I.T.                       15  Βαθμοί
 
R.C.A.C.I.T.                    14 Βαθμοί
 
C.A.C.T.                          12 Βαθμοί
 
R.C.A.C.T.                       11 Βαθμοί
 
1⁰ς Εξαίρετος                 10 Βαθμοί
 
2ο ς Εξαίρετος                 9 Βαθμοί
 
3ο ς Εξαίρετος                 8 Βαθμοί
 
Εξαίρετος                         7 Βαθμοί
 
Τ.Μ.Ε.                               6 Βαθμοί
 
Πολύ Καλός                     4 Βαθμοί
 
Καλός                               3 Βαθμοί
 
Π.Φ.Π.                              2 Βαθμοί
 
Σε αγώνες που διεξάγονται σε ζευγάρι η ανωτέρω βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί 2 π.χ. ένας σκύλος που σε Ατομικό Αγώνα (σόλο) παίρνει C.A.C.T., παίρνει 12 Χ 2 δηλ. 24 βαθμούς. Σε κλασικούς αγώνες και Αγώνες Πρακτικού Κυνηγιού σε άγριο θήραμα ο συντελεστής είναι 3 για Ατομικό και 4 για Αγώνα σε ζευγάρι. Ο τίτλος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ δεν αποτελεί επίσημο τίτλο, αλλά αποδίδεται από τον Ο.Ε.ΜΠ.Ε. για την επιβράβευση των κόπων της χρονιάς που πέρασε και τις ικανότητες του σκύλου, ώστε να τεθεί υπ΄όψη των εκτροφέων.